foto Driversweb.cz

Přehled alternativních pohonů

Datum článku: 28.3.2022 | Autor textu: Matěj Slepička

Aby se uchytil nový druh paliva, musí se osvědčit z finančního a ekologického hlediska. Z hojného počtu alternativních paliv se osvědčuje jen málo: CNG, LPG, elektropohon a nově i vodík, který si teprve razí cestu. Jak se s nimi jezdí, jaká je jejich budoucnost, kolik stojí a jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

Elektromobily

Hit současnosti láká na nulové emise a levný provoz. Cena na kilometr jízdy může u nejlehčích aut klesnout až na 0,5 Kč/km. S emisemi je to horší - elektrická auta neprodukují přímé emise, ale nepřímé ano: jednak na výrobu energie, kterou čerpají, a jednak při výrobě samotných vozů.

Vysoké emise při výrobě

Při výrobě elektrického auta a jeho baterií se vyprodukuje téměř dvojnásobné množství skleníkových plynů, než je tomu u auta se spalovacím motorem. Další emise plynou z elektráren, které auto pohánějí svou energií (pokud se nejedná o čisté zdroje).

Nízký dojezd elektromobilů už nemusí být problém

Elektrickým vozům se vytýká nízký dojezd, ale v prodeji je řada vozů dojezdem i vyšším než u spalovacích motorů. 

Síť nabíjecích stanic

Evropa včetně ČR je už pokryta hustou sítí čerpacích stanic, ale ve východní Evropě byste mohli uvíznout uprostřed ničeho. Dobíjení je poměrně dlouhé, ale tuto skutečnost kompenzují rychlodobíjecí dobíjecí stanice. Vaše auto na na ně ale musí být uzpůsobené.

Štědré dotace na elektromobily

Horší je to s pořizovací cenou vozu. Nejlevnější elektromobily jako Yogomo nebo VXT se však už dají se pořídit do 300 000 Kč a vláda pro rok 2022 uvolnila 940 milionů korun na dotace na elektromobily pro živnostníky a firmy. Bonusem je dálniční známka zdarma.

Vysoká spolehlivost a komfort

Elektrovozy jsou konstrukčně jednodušší, s čímž souvisí nižší poruchovost a bezúdržbovost. Jízda s elektrickým vozem je maximálně pohodlná, svižná a jednoduchá.

Výhody a nevýhody elektromobilů

 • Nejnižší cena paliva ze všech pohonů
 • Vysoká pořizovací cena
 • Nulové přímé emise
 • Vysoké emise při výrobě
 • Spolehlivost a bezúdržbovost
 • Většina aut se dlouho dobíjí
 • Vysoké dotace
 • Absence nabíjecích stanic v méně rozvinutých zemích
 • Dálniční známka zdarma
 • Většinou nižší dojezd
 • Pohodlný a svižný provoz

 

 

LPG

Liquid Petroleum Gas neboli zkapalněný ropný plyn. Ve zkratce: propan-butan. Cena LPG se pohybuje okolo 14-17 Kč/l.

Druhé nejlevnější palivo

LPG má o něco vyšší spotřebu paliva na kilometr než benzín, ale vzhledem k jeho nízké ceně stále vychází podstatně levněji. Čím vyšší měsíční nájezd, tím více se vyplatí. Investice se vrátí v horizontu např. 2-4 let.

Levná přestavba

Cena přestavby začíná už cca na 11 000 Kč (u vozů s karburátorem) a končí asi na 50 000 Kč. Stejně jako u CNG i zde dojde k mírnému poklesu výkonu, týká se to ale hlavně starších vozů. Moderních špičkových systémů se to netýká, naopak může při kapalném vstřikování dojít ke zvýšení.

Přestavba se vyplatí pouze u benzinových motorů, u dieselových nepřinese úspory. Důležité je spolehlivé přepínání mezi benzínem a LPG. U továrně vyráběných hybridů tato obava odpadá. Následující článek vám představí, jaké auto lze přestavět na LPG.

Nebezpečné LPG?

Nádrže mají detektory úniku a inteligentní ventily, které se v případě nouze stáhnou. Bezpečnost plynového agregátu je srovnatelná s benzinovým. I přesto platí zákaz parkování aut na plyn v podzemních garážích, což je jedna z hlavních nevýhod LPG.

 

Pokud chcete v klidu spát, nechte si udělat diagnostiku nádrže. Vzhledem k husté servisní síti v ČR není problém zajistit servis a revize LPG.

Ekologický a šetrný chod

LPG produkuje podstatně méně škodlivých látek než benzín nebo nafta. Prodlužuje životnost maziv i motoru a snižuje hluk. LPG může výrazně snížit dopravní emise do doby, než začnou převládat bezemisní paliva. 

 

CNG

Compressed Natural Gas neboli stlačený zemní plyn. Ve zkratce: metan. Cena CNG je cca 26-73 Kč/kg.

Proměnlivá cena CNG

Cena CNG se silně mění podle toho, kde tankujete, a ne všude jsou ceny mírné. V roce 2020 se na základě požadavků EU také zvedla spotřební daň CNG na 3 355 Kč/t. Na CNG se dříve dalo jet za 1 Kč/km, dnes je to cca 1,4 Kč/km. Dobré je, že 1 kg CNG se rovná 1,4 l nafty/benzínu. Za stejné peníze tedy ujedete o 40 % delší trasu.

Hustá síť čerpacích stanic

Síť čerpacích stanic se každoročně rozrůstá v řádu desítek procent. Momentálně je jich na 250, mají však prázdná místa.

Ekologický provoz

Provoz na CNG produkuje o 25 % méně emisí CO2, a to bez oxidů dusíku a sazí, čímž splňuje i budoucí normy EU. Žádné emise CNG nejsou rakovinotvorné.

Přestavba na CNG

Dieselové motory umožňují přestavbu na CNG, čímž se stlačí množství emisí na hladinu normy Euro 5. Přestavba je řádově dražší než u LPG a sníží výkon motoru o 5-10 %, ale toho si běžný řidič zpravidla nevšimne. U originálních aut s CNG je tomu naopak - výkon je spíše vyšší. Za zmínku také stojí prodloužená životnost motoru i maziv.

Pořizovací cena auta s CNG je srovnatelná s dieselovými vozy, potažmo něco málo vyšší. 

Lze parkovat v podzemí

Díky vyhlášce Ministerstva vnitra z roku 2011 lze parkovat v garážích splňujících příslušné technické normy, což je i většina podzemních garáží.

Bezpečný pohon

Nádrže LPG a CNG jsou z odolnějšího materiálu a těsnější než benzínové a naftové nádrže. Mají sofistikované, multifunkční bezpečnostní ventily. Instalují se mimo deformační zóny vozu a v případě požáru postupně odhoří. Výbušnost CNG je také 8x nižší než u kapalných paliv. 

Výhody a nevýhody CNG

 • Pořizovací cena je podobná jako u dieselových vozů

-                Řidší servisní síť

 • Zvyšuje životnost motoru a maziv
 • Drahá přestavba
 • Vysoce ekologický provoz
 • Mírně snížený výkon motoru při přestavbě
 • Oproti benzínu a naftě stále nízká provozní cena
 • V relativně husté síti čerpacích stanic se občas vyskytují prázdná místa
 • Oproti LPG není tolik starostí s parkováním
 • Občas nemožnost parkovat v podzemních garážích
 • Vysoký výkon u originálně vyrobených aut

 

 

Výhody a nevýhody LPG

 • Po elektřině nejlevnější palivo
 • Nemožnost parkování v podzemních garážích
 • Ekologický provoz
 • Nižší výkon než ostatní pohony
 • Levná cena přestavby
 • Různá kvalita plynu
 • Vyšší životnost motoru a maziv
 • Vyšší spotřeba
 • Rychlá návratnost investice
 • Neuplatní se u dieselových motorů

 

Vodík

Palivo budoucnosti se 7x vyšší energetickou výtěžností než dnešní paliva a nulovými přímými emisemi skleníkových plynů. V Evropě už jezdí na vodík vlaky, autobusy, pařížské taxislužby, londýnská policie a investice do vodíku podnikají i české dopravní podniky.

Princip fungování vodíkového pohonu

Vozy poháněné vodíkovým pohonem čerpají energii z reakce vodíku z vodou. Takto vyrobená elektrická energie pak pohání elektromotory stejně, jako je tomu u elektromobilů. 6kg palivová nádrž vystačí na dojezd cca 600 km.

Výzvy a problémy vodíku

Jedna z největších výzev je transport vodíku, který nad -253 °C ztrácí kapalnou formu. Zatím neexistuje potřebná infrastruktura, vstupní investice jsou vysoké a stávající proces výroby vodíku je založen z 96 % na fosilních palivech

Vodíková ekonomika a klima

Tyto problémy se však aktivně řeší. Evropská komise v roce 2020 vyhlásila strategii podpory zelenému vodíku produkovanému elektrolyzéry. Ta sahá až do roku 2050, což je nejzazší termín pro vybudování vodíkové ekonomiky.

Dotace na vodíková auta

Dotace na elektromobily se vztahuje i na auta s vodíkovým pohonem. Odrazuje však nedostatek čerpacích stanic a zatím vyšší cena - nejméně 3 dolary/kg.

Výhody a nevýhody vodíkového pohonu

 • Výhodná investice do budoucna
 • Provoz zatím nepředstavuje významné úspory
 • Bohaté dotace na vodíkový pohon
 • Chybějící infrastruktura
 • Nulové provozní emise
 • Vodík je prozatím vyráběný z fosilních zdrojů 

Komentáře